kolombus.pl

Blog tematyczny z zakresu domu, ogrodu i lifestyle.

Budownictwo

Co rozumiemy pod pojęciem dom energooszczędny? 

Co rozumiemy pod pojęciem dom energooszczędny? 

Dom energooszczędny to budynek, w którym zastosowano szereg rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii na ogrzewanie i wentylację oraz przygotowanie ciepłej wody.  Takie budynki cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie, ze względu na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Jest to szalenie istotne w obecnych czasach ze względu na stale rosnące ceny nośników energii oraz światowy trend zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Co rozumiemy pod pojęciem dom energooszczędny?

W domach energooszczędnych stosuje się wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak odpowiednie izolacje przegród zewnętrznych budynku,  systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, aerotermalna itp), czy też system wentylacji mechanicznej z rekuperacją  odzyskujący ciepło z usuwanego powietrza z pomieszczeń.

Wymienione wyżej rozwiązania pozwalają na uzyskanie w charakterystyce energetycznej budynku

niskiego wskaźnika energii pierwotnej EP określającego zapotrzebowanie na energię nieodnawialną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Pojęcie “dom energooszczędny” wiąże się przede wszystkim z niższymi kosztami za ogrzewanie czy chłodzenie, wyższym komfortem użytkowania,  co w rezultacie przekłada się na  zwiększenie wartości nieruchomości. Aby lepiej zrozumieć pojęcie domu energooszczędnego, warto bliżej przyjrzeć się poszczególnym elementom, które wpływają na efektywność energetyczną tego typu budynków.

Izolacja termiczna

Izolacja to element, który pełni kluczową rolę w ograniczeniu strat ciepła. Nie tylko grubość izolacji termicznej ale również jej parametry i sposób wykonania mają znaczenie .

Należy przede wszystkim zadbać o odpowiednią  izolację ścian, podłóg, oraz dachu.

Okna oraz drzwi powinny być wyposażone w pakiety 3 szybowe i spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

Musimy pamiętać że stolarka okienna i drzwiowa jest słabym punktem w budynku. Nawet jeśli zastosujemy najlepsze okna energooszczędne dostępne na rynku ( z pakietem 3 szybowym), to taka przegroda cały czas będzie kilkukrotnie gorsza pod kątem termicznym od ściany zaizolowanej styropianem gr 15 cm.

W przypadku tych przegród, nie należy iść na żaden kompromis.

Systemy fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne to instalacje, które pozwalają na wyprodukowanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Panele zamontowane na dachu lub na elewacji budynku, wytwarzają energię, która potem jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej lub magazynowana w bateriach. Energię tę możemy wykorzystać w różnoraki sposób, np. do ogrzewania , przygotowania ciepłej wody, oświetlenia czy też naładowania akumulatorów w naszym samochodzie elektrycznym.

Wykorzystanie energii słonecznej to rozwiązanie, które pozwala na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię pozyskiwaną z sieci oraz przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych.

Rekuperacja

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją to coraz bardziej popularny system stosowany w nowych budynkach. Jej celem jest odzyskiwanie ciepła z wywiewanego powietrza i wstępne podgrzanie powietrza czerpanego z zewnątrz.

W budynkach energooszczędnych, o przegrodach dobrze zaizolowanych, typowa wentylacja grawitacyjna nie zawsze będzie działać prawidłowo.

System wentylacji mechanicznej z rekuperacją  pozwala utrzymać właściwy poziom wymiany powietrza, obniżając jednocześnie koszty jego podgrzewania.

Pompy ciepła i kotły kondensacyjne

Pompy ciepła i kotły kondensacyjne to urządzenia, które charakteryzują się wysoką sprawnością. Stosuje się je jako źródło ciepła do ogrzewania budynku, oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Gazowe kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania obecnie osiągają sprawność na poziomie 1,09 (109%), co oznacza że w porównaniu ze zwykłym kotłem gazowym roczne zużycie paliwa może być mniejsze o ok 15 %. Wiąże się to oczywiście z niższymi rachunkami za gaz.

Pompa ciepła to urządzenia które pozyskuje ciepło z zewnętrznego odnawialnego źródła energii tzw OZE , czyli np z powietrza, wody, gruntu itp. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest powietrzna pompa ciepła. Jej sprawność wynosi ok 3,00. Jest to urządzenie o bardzo wysokiej sprawności.

Instalacja grzewcza oparta na pompie ciepła w  połączeniu z instalacją fotowoltaiczną może stanowić system całkowicie niezależny od energii sieciowej pozyskiwanej z paliw kopalnych.

Charakterystyka energetyczna budynku

Oprócz wymienionych powyżej rozwiązań, istotnym dokumentem określającym parametry energetyczne budynku jest jego charakterystyka energetyczna a właściwie wskaźnik EP. Jest to wskaźnik określający roczne zapotrzebowanie na energię nieodnawialną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Wynik ten określa się w jednostkach – kWh/(m2 rok) – i powinien być możliwie jak najniższy.

Obecnie obowiązujące przepisy określają maksymalną wartość wskaźnika EP dla nowych budynków mieszkalnych na poziomie 50 kWh/(m2 rok).

Zalety domów energooszczędnych

Budowa domu energooszczędnego przynosi wiele korzyści dla właściciela, jak i dla środowiska. Oto najważniejsze z nich:

  • oszczędność : budynek energooszczędny potrzebuje znacznie mniej energii do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody, w konsekwencji rachunki za nośniki energii są znacznie niższe.
  • poprawa komfortu: dzięki dobrze zaizolowanym przegrodom zewnętrznym, stolarce okiennej i drzwiowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, przy niewielkich kosztach łatwo jest zapewnić w budynku prawidłową temperaturę w zimie oraz latem, co przekłada się na komfort mieszkania.
  • wysoka jakość powietrza: system wentylacji mechanicznej, działa niezależnie od warunków atmosferycznych; zapewnia cały czas świeże powietrze, co wpływa pozytywnie na zdrowie mieszkańców.
  • zdrowe środowisko: budowa domów energooszczędnych wpisuje się w ekologiczny trend, co przekłada się na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko ( emisję gazów cieplarnianych)
  • wysoka wartość nieruchomości: wartość nieruchomości na której wybudowany jest dom energooszczędny jest wyższa niż wartość innej podobnej nieruchomości na której wybudowany jest budynek zrealizowany w latach ubiegłych.

Dom energooszczędny to budynek, w którym zastosowano zaawansowane technologie i rozwiązania, które pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii. Izolacja termiczna, systemy fotowoltaiczne, rekuperacja, pompy ciepła oraz kotły kondensacyjne to tylko niektóre z rozwiązań, które wykorzystuje się przy budowie tego typu budynków. Budowa domu energooszczędnego przynosi wiele korzyści, w tym przede wszystkim oszczędność na rachunkach, poprawę komfortu mieszkania oraz zdrowe środowisko. Warto więc zainwestować w budowę domu energooszczędnego, aby cieszyć się korzyściami przez długi czas.

zdjęcie:
Projekt EC317a – Dom oszczędny – wariant I (z wentylacją mechaniczną i rekuperacją) z kolekcji Muratora, arch. Piotr Lewandowski

Tekst sponsorowany: Gotowe, profesjonalne projekty domów z kolekcji MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Udostępnij